SCI pulver

32,00 kr.4.750,00 kr.

 

INCI Sodium Cocoyl Isethionate / pulver

 

SCI er en anionisk Tensid, fremstillet på basis af kokosolie.

 

Den er let vandopløselig, og egnet sig rigtig godt til :

  • Flydende sæber
  • Shampoo typer
  • Ansigts rense produkter

 

Produkter lavet med SCI, er selv ved brug steder meget hårdt vand, gode til at udvikle godt og meget skum. Dertil kommer at SCI er et meget mildt produkt.

 

Anvendes derfor ofte også til baby- og børne-produkter.

 

Beskrivelse

 

SCI  fås i både nåle og rent pulver.

Det er lidt smag og behag om man bedt kan lide f.eks. en shampoobar hvor man presser den og kan se nålene ligge i. Eller den smeltede version hvor det klart er enklest at bruge SCI i pulverversionen, da den smelter meget let.

Der er ingen forskel på selve produktets oprindelse, og skum effekt m.m.

Indsatskoncentration:

  • som primær-tensid: 10-60%
  • som Co-tensid: 1-20%
  • WAS: ca. 80%
  • pH-værdi i en 10% vand opløsning: 4,5-6

 

TIL INFO:

Hvis du bestiller 20 kg, kommer den i en kraftig plastsæk. 

Hvis du ønsker at købe 20 kg, er det dog vigtigt du tager kontakt til mig for at aftale om afhentning eller fragt mulighed, da der ikke er så mange muligheder over 20 kg. Især ikke hvis du er privat. Så primært er evt. store mængder bedst beregnet til at blive afhentet i mit lager, der ligger tæt ved motorvejen i Aarup, efter aftale. 

SCI pulver er ikke et produkt der bliver sendt i den her størrelse, da det vil være for risikabelt, skulle der komme hul på sækken, da støvet irriterer luftvejene.

Send derfor en mail til: cremecompagniet@mail.dk

Der er ikke fragt inkluderet i tilbudsprisen på de 20 kg.  

 

Pligtmæssig faremærkning og H-sætninger, iht. Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Advarsel

Forårsager alvorlig øjenirritation

Forårsager irritation af luftvejene

Sikkerhedssætninger:
Opbevares på et tørt sted Opbevares i en lukket beholder.
Bær øjenbeskyttelse eller ansigtsbeskyttelse.
Vask med rigeligt vand og sæbe grundigt efter håndtering.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Ved vedvarende øjenirritation: Ring til et GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller læge.

 

Yderligere information

Vægt N/A
Antal gr/kg

, , , ,