Coco Glycosid

22,00 kr.350,00 kr.

 

INCI: Coco Glycosid

 

PH-værdi: 11,9

 

Indhold af vaskeaktiv substans: 50-53%

 

Indsatskoncentration: 2-50%

 

 

Beskrivelse

Coco Glycosid er en mild og rigtig godt skummende, ionisk sukkertensid.
Anvendes som en basis / Co-Tensid, som ingrediens i opskrifter.
Fordi Coco Glycosid har så gode skumegenskaber, er den meget velegnet at anvende til produkter som:
  • Shampoo
  • Bade gel
  • Shampoo bars
  • med mere

 

 

Pligtmæssig faremærkning og H-sætninger, iht. Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Advarsel

Forårsager hudirritation.

Forårsager alvorlig øjenskade.

Sikkerhedssætninger:
VED DIREKTE KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. 
Fjern evt. kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

 

Yderligere information

Vægt N/A
Antal ml/liter

, , ,