Citronsyre ester (E-1505)

20,00 kr.296,00 kr.

 

INCI: Triethyl citrate

 

Udseende: Klar flydende lidt olieagtig væske. Klar til svag gullig.

 

Dosering: 1-5%

 

Citronsyre ester er udvundet af 100% naturlige råvarer, den er Naturkosmetik konform og Ecocert.

 

Tilsættes enten i en blanding med andre olier eller i formuleringer med højt vandindhold.

 

Beskrivelse

 

Citronsyre ester er fremstillet som en kombination af Citronsyre og Ethanol( Alkohol).

Citronsyre ester hører til gruppen der kaldes Enzymhibitorer/ katalysatorer. Det er et stof der er i stand til at hæmme dannelsen af sved og lugte uden at ødelægge hudens naturlige hudflora.

 

Citronsyreester er derfor meget velegnet til :

  • Deodoranter
  • Fodplejeprodukter
  • Deospray
  • m.m.

 

Men Citronsyreester har flere evner end netop dette område. Den er i stand til at virke som spredehjælpeprodukt og hjælper til at lette optageligheden af de andre ingredienser i produktet. Som penetrationsforstærker hjælper den både til at de øvrige ingredienser og aktivstoffer fordeles bedre og optages hurtigere.

Det gør den meget velegnet til f.eks. solbeskyttelsesprodukter, hvor netop disse egenskaber er rigtig brugbare.

Dertil kommer, at Citronsyre ester virker antimikro-dannende og understøtter de konserveringsmidler der anvendes i formuleringen.

Citronsyre ester er ikke mærkningspligtig og kræver derfor ikke et sikkerhedsdatablad.

I fødevareindustrien anvendes den ofte til at stabilisere skum, ved f.eks. piskede æggehvider.

Den anvendes også til at få opløst æteriske og essentielle olier i meget vandholdige produkter, så de ikke ligger og skiller ud som perler.

 

Pligtmæssig faremærkning og H-sætninger, iht. Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]:
 
Advarsel

Kan være skadeligt ved hudkontakt.
Forårsager mild hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætninger:
Opbevares på et tørt sted Opbevares i en lukket beholder.
Vask med rigeligt vand og sæbe grundigt efter håndtering.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Ved vedvarende øjenirritation: Ring til et GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller læge

Yderligere information

Vægt N/A
Antal ml/liter

, , ,