Cetrimonium chlorid

28,00 kr.490,00 kr.


INCI:
Cetrimonium Chloride

 

Udseende: Klar væske

 

Cetrimonium chlorid er en overflade-aktiv, der især i hårprodukter, som hårkur, balsam og spray-produkter til håret, anvendes for at give blødhed og lette udredning af håret.

 

Indsatsmængde: 

  • Conditioners der bliver i håret og ikke skylles ud: 0,25- 3% (ligesom hårkure kan bruges som. Kan også skylles ud, hvis man har meget fint hår)
  • Hårbalsam, der typisk altid skylles ud efter et øjeblik:  0.25 – 10%

 

Beskrivelse

 

Cetrimonium chlorid er på ingen måde et silikone-produkt. Men giver mange af de samme fordele som silikone produkterne gør.

Den fungerer både som conditioner, og giver udpræget antistatisk effekt.

 

Den er væsentlig i opskriften som co-emulgator. Kommer den ikke med i opskriften, bliver hårkuren mere som en creme, og bliver nærmest umulig at skylle ud af håret.

 

Pligtmæssig faremærkning og H-sætninger, iht. Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Fare

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. 
Fjern evt. kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

 

Yderligere information

Vægt N/A
Antal ml/liter

, ,

Du kunne også være interesseret i...