BTMS 25

34,00 kr.525,00 kr.

 

INCI: Behentrimonium Methosulfate (and) Cetearyl Alcohol

 

BTMS er en emulgator, med gode konditionerende/ plejende overflade egenskaber, til mange typer produkter.

Bruges ofte til faste conditioner bars, der erstatter brugen af andre efterbehandlingsprodukter, som hårbalsam og hårkur.

 

Indsatsmængde: 0.1 – 10%. Hvis man ønsker at tilsætte til en lotion og lignende for conditionseffekt. 

I Conditioner bar udgør den bestanddel op til 60% 

 

Smeltepunkt: 60% ca

BTMS 25 indeholder 25 % af den aktive ingrediens Behentrimonium Methosulfate.

 

 

Varenummer (SKU): N/A Kategorier: , ,

Beskrivelse

BTMS er en emulgator, med gode konditionerende/ plejende overflade egenskaber, til mange typer produkter.

Den er meget let at arbejde med, til både efter hårpleje produkter og til hud produkter.

I hår produkter er den perfekt hvis man ønsker et produkt, der giver let udredning af håret og blødhed.

I hudpleje giver BTMS 25 en silkeagtig og pudderagtig følelse, der gør sig godt i de mere luksuriøse produkter. Eller hjælper til at give netop den her bløde og luksus følelse på et produkt, med forholdvis meget vand og lille fedtfase, men hvor en lille indsats af BTMS 25 kan være med til at give netop den type produkter en helt anden fornemmelse på huden.

BTMS 25 kan fungere alene i conditioners, sammen med forskellige virkestoffer, men slutproduktet af den type gør sig godt ved at have en mindre fase med en hjælpeemulgator, især hvis man gerne vil have en del aktivstoffer som olier,- ekstrakter og vitaminer tilsat produktet.

Den kan også i opskrifter kombineres med BTMS 50, der i endnu højere grad end BTMS 25 giver overflade blødhed og plejende effekt.

BTMS 25 og også 50 er meget velegnede at bruge i kosmetik opskrifter, hvor slutproduktet skal være både velegnet til at vaske af og efterfølgende give blødhed mm. Men også til produkter man ønsker at lade blive både i hår og på hud.

 

Anvendes især til: 

  • Sæber
  • Conditioners som erstatter hårbalsam og hårkur. 
  • Shampoo
  • Hudpleje

 

 

Pligtmæssig faremærkning og H-sætninger, iht. Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Fare

Forårsager hudirritation.

Forårsager alvorlig øjenskade.

Kan forårsage skade på organer ved langvarig eller gentagen eksponering ved indtagelse.

Giftig for vandlevende organismer.

 

Sikkerhedssætninger:
Må ikke komme i øjnene.
Bør ikke komme direkte på huden eller på tøjet.
Brug evt. beskyttelseshandsker og øjen-/ansigtsbeskyttelse.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. 
Fjern evt. kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Ved vedvarende øjenirritation: Ring til et GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller læge.

 

Yderligere information

Vægt N/A
Antal gr/kg

, , ,