Om datablade

Generel politik vedrørende sikkerhedsdatablade (MSDS), IFRA, analysecertifikater m.v.:

I forbindelse med anmodning om diverse datablade og dokumenter på råvarer, er der en forskel på erhvervskunderne og privatkunderne.

Erhvervskunderne der har brug for ovennævnte type info, til godkendelse af deres egne produkter, køber som udgangspunkt ret store mængder af de forskellige råvarer, hvorfor der her ikke er nogen opkrævning for udarbejdelse af info-materiale til dem.

Der er dog efterhånden flere, der skriver og spørger om at få diverse dokumentation tilsendt, selv ved meget små køb, og det tager tid at få udarbejdet og opdateret dette materiale.

Såvel erhvervskunder som privatkunder bedes skrive til os på mail cremecompagniet@mail.dk for anmodning om relevant dokumentation.

Der gøres opmærksom på, at der i alle tilfælde må forventes en arbejdstid på omkring 8-10 dage, inden materialet er klar og bliver sendt som vedhæftet pdf fil i en mail. Dette vil desuden være afhængig af generel travlhed.