Om SDS / MSDS / IFRA datablade

Generel politik vedrørende SDS,- MSDS,- IFRA,- Analyse certifikater mm. (Sikkerhedsdatablade):

Der er i forbindelse med anmodning om diverse datablade og dokumenter på råvarer, en forskel på erhvervskunderne og privatkunderne.

Erhvervskunderne der har brug for diverse af den ovennævnte type info, til godkendelser af deres produkter, køber som udgangspunkt ret store mængder af de forskellige råvarer, hvorfor der her ikke er nogen opkrævning for udarbejdelse af diverse info-materiale til dem.

Men da det er et område der fylder mere og mere tidsmæssigt, og jeg har været nødt til at få udarbejdet disse datablade og lignende af nogen, som jeg betaler løn for det arbejde, er jeg derfor nødsaget til at have en politik/ nogle standarder på dette område.

Der er flere og flere der skriver og spørger om at få diverse materiale tilsendt, ved meget små køb, og ved køb på f.eks. 3 x 30 ml. olie, skal man efter al sandsynlighed ikke have godkendt et produkt, hvilket hurtigt koster 6-9.000 kr. – eller meget mere, alt efter hvilket firma man nu vælger til det.

Så derfor er man selvfølgelig altid velkommen til at sende en mail, og indhente diverse materiale ved køb af de meget små mængder, men det vil så koste 260,00 kr. pr. produkt med diverse info. Beløbet er inklusive moms. Og det vil blive opkrævet forud for fremsendelse af materialet.

Der gøres opmærksom på, at der i alle tilfælde, for både Erhvervskunderne og private kunder må forventes en arbejdstid på 8-10 dage, til materialet er klar og bliver sendt som vedhæftet pdf fil i en mail.

Hilsen Lone